Keerud
Korallkeerud
Põhjaga Keerud
Tordi Keerud
Küünla Keerud
Jalaga  küünlakeerud
Põhja Keerud jalaga
Keerud jalaga
Kahtepidi Keerud
Küünla Keerud
Seebi Keerud
….

tegemata mõtetest on veel
Seina Keerdud
Kell Keerud
Klaaspõhjaga Keerud
Hõbecõrk põhjaga Keerud
jne